Biolog John Bjarne Jordal

Biolog J.B. Jordal AS

Daglig leder John Bjarne Jordal

Publikasjoner

     

Nr

Referanse

Omtale/nedlasting

376 Noordeloos ME, Morozova O, Dima B, Reschke K, Jansen G, Brandrud TE, Jordal JB, Bendiksen E, Vila J, 2022. Entoloma s. l. subgenera CyanulaLeptoniaNolaneaTrichopilus, and the Rhombisporum clade. Fungi Europaei vol.5b/Flora agaricina neerlandica, vol. 1, supplement – 1. 968 pp. The book can be ordered here (Italy) or here (Norway)
375 Lorentzen, M. N., Jordal, J. B., Olsen, O. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging av arter på ospetrær i Møre og Romsdal i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-64, ISBN 978-82-345-0337-5. Last ned her
374 Jordal, J.B. 2022. Kartlegging og overvåking av sunnmørsmarikåpe Alchemilla semidivisa i Møre og Romsdal i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-62. 36 s. ISBN 978-82-345-0335-1. Last ned her
373 Jordal, J.B. 2022. Overvåking av kystblåstjerne Tractema verna ved Brattvåg på Nordre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-61. 29 s. ISBN 978-82-345-0334-4. Last ned her
372 Lorentzen, M. N., Hanssen, U., Abaz, A. H., Jordal. J. B. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging av arter på ospetrær i Indre Sogn i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-58, ISBN 978-82-345-0331-3. Last ned her
371 Svingen, K. & Jordal, J.B. 2022. Kartlegging og overvåking av oppdalssildre Saxifraga x opdalensis i deler av Brattfonnhøa, Oppdal i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-53, ISBN 978-82-345-0322-1. Last ned her
370 Lorentzen, M.N. & Jordal, J.B. 2022. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-50. 42 s. + vedlegg ISBN 978-82-345-0310-8. Last ned her
369 Jordal, J.B. 2022. Kalkskog med marisko i Oppdal kommune 2022, overvåking og skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N22. 23 s. (begrenset tilgjengelighet)  
368 Mueller GM, Cunha KM, May TW, Allen JL, Westrip JRS, Canteiro C, Costa-Rezende DH, Drechsler-Santos ER, Vasco-Palacios AM, Ainsworth M, Alves-Silva G, Bungartz F, Chandler A, Gonçalves SC, Krisai-Greilhuber I, Iršėnaitė R, Jordal JB, Kosmann T, Lendemer J, McMullin RT, Mešić A, Motato-Vásquez V, Ohmura Y, Naesborg RR, Perini C, Saar I, Simijaca D, Yahr R, Dahlberg A 2022: What do the first 597 global fungal Red List assessments tell us about the threat status of fungi? Diversity 14 (9): 736 (1-23). Download here
367 Gaarder, G., Abaz, A. H., Hanssen, U. Jordal, J. B. Nyjordet, S. M. G., Steinsvåg, K. M. F., & Tellnes, S. 2022. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i 2021. Miljøfaglig Miljøfaglig Utredning rapport 2022-39, 90 s. ISBN 978-82-345-0284-2. Last ned her
366 Gaarder, G., Abaz, A. H., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., Nyjordet S. M. G., Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-19. 33 s. ISBN 978-82-345-0257-6 Last ned her
365 Gaarder, G. & Jordal J.B. 2022. Skjøtselsplan for Muldalen (Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde) og innspel til forvaltning av Muldalslia naturreservat. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-18. 45 s. ISBN 978-82-345-0256-9. Last ned her
364 Noordeloos M.E., Vila J., Jordal J.B., Kehlet T., Brandrud T.E., Bendiksen E., Moreau P.-A., Dondl M., Lorås J., Larsson E., Dima B. 2022. Contributions to the revision of the genus Entoloma (Basidiomycota, Agaricales) in Europe: six new species from subgenus Cyanula and typification of E. incarnatofuscescens. Fungal Systematics and Evolution 9: 87–97. doi: 10.3114/fuse.2022.09.06 Download here
363 Noordeloos M.E., Jansen G.M., Jordal J.B., Morozova O., Weholt Ø., Brandrud T.E., Vila J., Karich A., Reschke K., Lorås J., Eidissen S.E., Krisai-Greilhuber I., Dima B. 2022. Molecular and morphological diversity in the /Rhombisporum clade of the genus Entoloma with a note on E. cocles. Mycological Progress 21 (5): 48. https://doi.org/10.1007/s11557-022-01779-z Download here
362 Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N. & Larsen B.H. 2022. Kartlegging av beitemarkssopper i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-4. ISBN 978-82-345-0241-5. Last ned her
361 Jordal, J. B., Holien, H., Nordén, B. 2022. Melaspilea bagliettoana new to Fennoscandia. Graphis Scripta 34 (1): 1–6. Download here
360 Vatne, S., Gaarder, G. og Jordal, J.B. 2022. Forslag til skjøtselstiltak og råd for bevaring av artsmangfold i Skogset-Seljevika i Eikesdalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-59, ISBN 978-82-345-0227-9. Last ned her
359 Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Nordén, J. 2021. Artsgruppeomtale sopper (Fungi). Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Les her
358 Jordal, J.B. 2021. Flora og vegetasjon på setrene. s. 15-17, I: Gravem, T. H. (red.): Setring i Sunndal. Sandvikdalen, Viklandet, Litldalen, Torbudalsområdet, Øksendalen og Jordalsgrenda. Sunndalsøra 2021. Boka kan kjøpes her: thgravem@gmail.com
357 Jordal, J.B. 2021. Setrene på Nedre Jordal. s. 198-204, I: Gravem, T. H. (red.): Setring i Sunndal. Sandvikdalen, Viklandet, Litldalen, Torbudalsområdet, Øksendalen og Jordalsgrenda. Sunndalsøra 2021. Boka kan kjøpes her: thgravem@gmail.com
356 Jordal, J.B. 2021. Overvåking av solblom Arnica montana i Romsdal og på Nordre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-40. 77 s. ISBN 978-82-345-0197-5. Last ned her
355 Jordal, J.B. 2021. Kartlegging og overvåking av sunnmørsmarikåpe Alchemilla semidivisa i Møre og Romsdal i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-37, 38 s. ISBN 978-82-345-0191-3. Last ned her
354 Jordal, J.B. & Larsen, P.G. 2021. Kartlegging og overvåking av oppdalssildre Saxifraga × opdalensis i Lertjønnkollen, Oppdal i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-35, 27 s. ISBN 978-82-345-0182-1. Last ned her
353 Jordal, J.B. & Nyjordet, S. M. G. 2021. Artsmangfald og naturtypar i Vingen landskapsvernområde, Bremanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-36, 44 s. ISBN 978-82-345- 0185-2. Last ned her
352 Gaarder, G., Jordal, J. B. & Frisch, A. 2021. Phaeographis inusta (Ach.) Müll.Arg. new to Norway, with comments on the first record of Arthonia macounii G.Merr. Graphis Scripta 33 (4): 59-66. Download here
351 Jordal, J.B. 2021. Biologisk befaring i Muldalslia naturreservat, Fjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N38. 12 s. ISBN 978-82-345-0192-0. Last ned her
350 Jordal, J.B. 2021. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-34. 41 s. ISBN 978-82-345-0181-4. Last ned her
349 Crous PW, Cowan DA, Maggs-Kölling, et al. 2021. Fungal Planet description sheets: 1182–1283. Persoonia 46: 313 – 528. https://doi.org/10.3767/persoonia.2021.46.11 Download complete here

Only Cuphophyllus flavipesoides here

Only Entoloma here
348 Andreasen M, Skrede I, Jaklitsch WM, Voglmayr H, Nordén B, 2021. Multi-locus phylogenetic analysis of lophiostomatoid fungi motivates a broad concept of Lophiostoma and reveals nine new species. Persoonia 46: 240–271. [included as author of Antealophiotrema populicola and Atrocalyx nordicus] Download here
347 Dima B., Brandrud T.E., Corriol G., Jansen G.M., Jordal J.B., Khalid A.N., Larsson E., Lorås J., Morozova O.V., Naseer A., Noordeloos M.E., Rossi W., Santamaria S., Sarwar S., Sesli E., Usman M., Afshan N.S., Ahmad I., Banerjee A., Banerjee K., Bendiksen E., Colombo D.R.S., De Kesel A., Dovana F., Ferisin G., Hussain S., Islam S., Jesus A.L., Kaygusuz O., Krisai-Greilhuber I., Mahammad S., Mishra D.K., Nath P.S., da Paixão S.C.O., Panja B., Papp V., Pires-Zottarelli C.L.A., Radnóti Á., Rana D., Saha R., Türkekul I˙. & Haelewaters D. 2021. Fungal Systematics and Evolution: FUSE 7. Sydowia 73: 271–339. Download here
346 Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2021. Tarva i Ørland kommune. Naturtypekartlegging og revidering av skjøtselsplan til et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-26, ISBN 978-82-345-0149-4. Last ned her
345 Steinsvåg, K. M. F., Wangen, K., Tellnes, S., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2021. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Vestland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-31, 23 s. ISBN 978-82-345-0161-6. Last ned her
344 Jordal JB, Larsson E, 2021. Cuphophyllus atlanticus (Hygrophoraceae, Agaricales) a new sister species to the North American C. canescens. Agarica 42:39-48. Download here
343 Jordal, J.B. 2021. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-18. 56 s. ISBN 978-82-345-0138-8. Last ned her
342 Jordal, J.B. & Wangen, K. 2021. Kartlegging av nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii i Bremanger kommune, Vestland fylke i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-17. 35 s. ISBN 978-82-345-0137-1. Last ned her
341 Wangen, K. & Jordal, J.B. 2021. Overvaking av brunburkne i Nordfjord i Vestland fylke 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-16. ISBN 978-82-345-0136-4. Last ned her
340 Noordeloos M.E., Lorås J., Eidissen S.E., Brandrud T.E., Bendiksen E., Morozova O., Jordal J.B., Weholt Ø., Jansen G.M., Larsson E. & Dima B. 2020. Three new Entoloma species of the Cyanula clade (Entolomataceae, Agaricales) from (sub)alpine habitats in Northern Norway and Sweden. Sydowia 73: 185–196. Download here
339 Jordal, J.B. & Wangen, K. 2020. Overvåking av solblom Arnica montana på Nordre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-44. 90 s. ISBN 978-82-345-0093-0. Last ned her
338 Jordal, J.B. 2020. Kartlegging og overvåking av sunnmørsmarikåpe Alchemilla semidivisa i Møre og Romsdal i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-42. 44 s. ISBN 978-82-345-0091-6. Last ned her
337 Jordal, J.B. 2020. Kartlegging og overvåking av stor bloddråpesvermer Zygaena lonicerae i Møre og Romsdal i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-43. 43 s. ISBN 978-82-345-0092-3. Last ned her
336 Nordén B., Andreasen M., Jordal J.B., 2020. Asketrær, truete epifytter og styving. Korttidseffekter av styving av ask på Mokleiv i Suldal, Rogaland. NINA Prosjektnotat 240. 11 s. Last ned her
335 Jordal, J.B. 2020. Kalkskog med marisko i Oppdal kommune 2020, med skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N13. 18 s. (begrenset tilgjengelighet)  
334 Jordal, J.B. 2020. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-27. 42 s. ISBN 978-82-345-0066-4. Last ned her
333 Jordal, J.B. 2020. Overvåking og skjøtsel av irsk myrklegg i Trøndelag i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-23, 50 s. ISBN 978-82-345-0060-2. Last ned her
332 Jordal, J.B. 2019. Neohygrocybe nitrata. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147321554A147971081. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T147321554A147971081.en Last ned her
331 Wangen, K. & Jordal, J.B. 2020. Analyser av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa på Nordvestlandet i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-14, 54 s. ISBN 978-82-345-0046-6. Last ned her
330 Nordén B, Andersson R, Andreasen M, Aptroot A, Chomnunti P, Friebes G, Jaklitsch W, Johannesen E, Jordal JB, Voglmayr H 2020. Ascomycetes new to Norway found at workshop in Hordaland, 13-16 May 2019. Agarica 39: 53-59. Last ned her
329 Jordal, J.B. 2020. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-11. ISBN 978-82-345-0043-5 Last ned her
328 Brandrud TE, Bendiksen E, Jordal JB, Weholt Ø, Dima B, Morozova O, Noordeloos ME 2020. On some new or little known Entoloma species (Tricholomatinae, Basidiomycota) from Norway. Agarica 39: 31-52. Last ned her
327 Alvereng, P., Gaarder, G., Hassen, U. & Jordal, J.B. 2020. Basiskartlegging i Nordland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-9, 45 s. ISBN 978-82-345-0040-4. Last ned her
326 Tkalcec, Z., Mešić, A., Ainsworth, A.M. & Jordal, J. 2019. Gloiocephala cerkezii. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147908875A147908893. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T147908875A147908893.en. Last ned her
325 Jordal, J. B. 2019. Naturtypekartlegging i noen områder i Trollheimen i 2019. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2019. Last ned her
324 Jordal, J.B. & Wangen, K. 2019. Skitraséer i Trollheimen. Metodikk for overvåking og konsekvensvurdering. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N59. 11 s. ISBN 978-82-345-0007-7. Last ned her
323 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle i Ålbusgjelan (191/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N67. ISBN 978-82-345-0019-0. Last ned her
322 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Drivstua (60/5), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N64. ISBN 978-82-345-0016-9 Last ned her
321 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Ålbusberga (178/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N68. ISBN 978-82-345-0020-6. Last ned her
320 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Nesto på Skorem (74/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N63. ISBN 978-82-345-0015-2. Last ned her
319 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Bakkin på Utisto Engan (56/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N62. ISBN 978-82-345-0014-5. Last ned her
318 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Vammervoll (70/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N45. ISBN 978-82-345-0021-3. Last ned her
317 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Kvernbekken, Nestun gård (69/3), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N66. ISBN 978-82-345-0018-3. Last ned her
316 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Høgvamran (70/4), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N65. ISBN 978-82-345-0017-6. Last ned her
315 Jordal, J.B. 2019. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-37. 42 s. ISBN 978-82-345-0008-4. Last ned her
314 Jordal, J.B. 2019. Kartlegging og overvåking av stor bloddråpesvermer i Møre og Romsdal i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-33. 37 s. ISBN 978-82-345-0005-3. Last ned her
313 Jordal, J.B. & Wangen, K. 2019. Overvåking av solblom på Søre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-34. 75 s. ISBN 978-82-345-0006-0. Last ned her
312 Jordal, J.B. 2019. Søk etter irsk myrklegg i Aure kommune, Møre og Romsdal i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-28. 17 s. ISBN 978-82-8138-997-7. Last ned her
311 Jordal, J.B. 2019. Overvåking og skjøtsel av irsk myrklegg i Trøndelag i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-27. 42 s. ISBN 978-82-8138-996-0. Last ned her
310 Jordal, J. B. 2019. Naturtypekartlegging av kulturmark på Nervika (105/1) i Oppdal i 2019. Biolog J.B. Jordal Notat 07.10.2019. 13 s. Last ned her
309 Jordal, J. B. 2019. Naturtypekartlegging av kulturmark på Vindal (162/1)  i Storlidalen, Oppdal i 2019. Biolog J.B. Jordal Notat 12.10.2019. 12 s. Last ned her
308 Jordal, J. B. 2019. Naturtypekartlegging av kulturmark på Massenget (193/7) i Oppdal i 2019. Biolog J.B. Jordal Notat 10.10.2019. 11 s. Last ned her
307 Jordal, J. B. 2019. Sårbarhetsvurdering av stier i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde i 2019. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2019. Last ned her
306 Jordal, J. B. 2019. Sårbarhetsvurdering av sti fra Norsk Fjordsenter via Hole og Vesteråsdalen til Storsæterfossen i Geiranger. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2019. Last ned her
305 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for Berg: skibakken, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Rapport J.B. Jordal nr. 3 – 2019. Last ned her
304 Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for Øvre Nørberg, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Rapport J.B. Jordal nr. 2 – 2019. Last ned her
303 Jordal, J.B., 2019. Tinnvokssopp Cuphophyllus canescens som eventuell prioritert art. Forslag til økologiske funksjonsområder på artens lokaliteter. Miljøfaglig utredning rapport 2019-19. 47 s. ISBN 978-82-8138-975-5. Last ned her
302 Jordal, J.B. 2019. Tinnvokssopp som mulig prioritert art. Tidsbruk og kostnader ved heving av kunnskapsnivået. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N24. 11 s. Last ned her
301 Jordal, J.B. 2019. Industriutbygging på Terøya, Haram. Konsekvenser for kystlynghei. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N31. 13 s. ISBN 978-82-8138-981-6. Last ned her
300 Jordal, J.B. 2019. Trichoglossum walteri. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T113197460A113197543. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T113197460A113197543.en. Last ned her
299 Jordal, J.B. & Kautmanova, I. 2019. Clavaria zollingeri. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70402563A70402575. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70402563A70402575.en. Last ned her
298 Jordal, J.B. 2019. Cuphophyllus canescens. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147321031A147934053. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147321031A147934053.en Last ned her
297 Jordal, J.B. 2019. Entoloma bloxamii. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147245319A147869057. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147245319A147869057.en Last ned her
296 Jordal, J.B. 2019. Entoloma excentricum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70417370A70417373. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70417370A70417373.en. Last ned her
295 Jordal, J.B. 2019. Entoloma griseocyaneum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147278769A147874805. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147278769A147874805.en. Last ned her
294 Jordal, J.B. 2019. Entoloma porphyrophaeum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147285942A147875649. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147285942A147875649.en. Last ned her
293 Jordal, J.B. 2019. Geoglossum difforme. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147297001A148464802. https://www.iucnredlist.org/species/147297001/148464802 [Assessment for Europe]  
292 Jordal, J.B. 2019. Geoglossum difforme. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147297001A147906654. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147297001A147906654.en. [GLOBAL assessment] Last ned her
291 Jordal, J.B. 2019. Hygrocybe splendidissima. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147321990A147999041. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147321990A147999041.en Last ned her
290 Jordal, J.B. 2019. Gloioxanthomyces vitellinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147322131A148000964. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147322131A148000964.en Last ned her
289 Jordal, J.B. & Olariaga Ibarguren, I. 2019. Pseudotricholoma metapodium. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70401892A70401908. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70401892A70401908.en. Last ned her
288 Jordal, J.B. 2019. Microglossum atropurpureum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147296771A147904382. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147296771A147904382.en. Last ned her
287 Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2018. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2019. Last ned her
286 Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2018. Vernesupplement i Hordaland 2019. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N6  
285 Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2018. Vernesupplement i Sogn og Fjordane 2019. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N5  
284 Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2018. Vernesupplement i Møre og Romsdal 2018. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning, notat 2018-N39  
283 Hassel K, Wangen K, Gaarder G, Jordal JB, 2018 Nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii – en svært sjelden art tilhørende en eksklusiv gruppe oseaniske levermoser. Blyttia 76: 261-271. Last ned her
282 Jordal, J.B. 2018. Sårbarhetsvurdering av sti til Storseterfossen i Geiranger i 2018. Rapport J.B. Jordal nr. 15 - 2018. Last ned her
281 Jordal, J. B. 2018. Sårbarhetsvurdering i noen områder i Trollheimen i 2018 – med sammenstilling av resultater 2015-2018. Rapport J.B. Jordal nr. 14 - 2018. Last ned her
280 Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Jordal, J. B. & Wangen, K. 2018. Basiskartlegging i Møre og Romsdal 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneomrader etter NiN versjon 2.1. Miljofaglig Utredning, rapport 2018-30. 51 s. Finn fil her
279 Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av stor bloddråpesvermer i Sunndal kommune i 2018. Rapport J.B. Jordal nr. 13 - 2018. Last ned her
278 Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av irsk myrklegg i Møre og Romsdal i 2018. Rapport J.B. Jordal nr. 12 - 2018. Last ned her
277 Jordal, J.B. 2018. Skjøtselsplan for naturbeitemark på Gryteselv, Hattfjelldal kommune, Nordland. Rapport J.B. Jordal nr. 11 - 2018. Last ned her
276 Jordal, J.B. 2018. Ny E136 gjennom Veblungsnes (Rauma kommune) – kartlegging av biologisk mangfold. Rapport J.B. Jordal nr. 10 – 2018. Last ned her
275 Jordal, J.B. 2018. Ny E39 Lønset-Hjelset (Molde kommune) – kartlegging av erstatningsområder for slåttemark. Rapport J.B. Jordal nr. 9 – 2018. 35 s. Last ned her
274 Jordal, J.B. 2018. Notat om svartkurle i Oppdal i 2018. Notat J.B.Jordal, 20 s. Last ned her
273 Jordal, J.B. 2018. Supplerende naturtypekartlegging i noen helhetlige kulturlandskap på Sunnmørskysten i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 8 - 2018. Last ned her
272 Nordén B, Jäntti M, Jordal JB, 2018. Three species of Sordariomycetes (Ascomycota: Pezizomycotina) new to Norway. Agarica 38: 57-60. Last ned her
271 Nordén B, Jäntti M, Jordal JB, Læssøe T., Voglmayr H, Jaklitsch W, 2018. Twenty species of bitunicate ascomycetes new to Norway. Agarica 38: 47-56. Last ned her
270 Brandrud TE, Bendiksen E, Jordal JB, Weholt Ø, Eidissen SE, Lorås J, Dima B, Noordeloos ME, 2018. Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway. Agarica 38: 21–46. Last ned her
269 Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av naturtypar, raudlisteartar og svartelisteartar på Havrå i Osterøy i 2016-2017. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2017. Last ned her
268 Olsen O, Homble K, Jordal JB, Høitomt T, 2018. «Banansopp» - konidiesoppen Colletotrichum musae oppdaget i Norge. Listera 2018 (1): 41-43. Last ned her
267

Jordal, J. B. 2018. Sårbare naturtyper og arter i noen områder i Trollheimen i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 7 - 2018.

Last ned her
266

Jordal, J.B. 2018. Skjøtselsplan for viktige naturtypar på Mokleiv, Suldal kommune, Hordaland fylke. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2018.

Last ned her
265

Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av fremmede arter i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde med nærområder (Møre og Romsdal) i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2018.

Last ned her
264

Jordal, J.B. 2018. Skjøtselsplan for slåttemark på Knivsflå i Geirangerfjorden, Stranda kommune, Møre og Romsdal fylke. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2018.

Last ned her
263

Jordal, J.B. 2018. Naturbeitemark og beitemarkssopper på Lygra (Lindås i Hordaland) 2013-2017. Rapport J.B. Jordal nr. 3 - 2018.

Last ned her
262 Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 2 - 2018. Last ned her
261 Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av irsk myrklegg i Møre og Romsdal i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2018. Last ned her
260

Jordal, J.B. 2018. Notat om svartkurle i Oppdal i 2017. Notat J.B. Jordal 22.01.2018. 7 s.

Last ned her
259 Nordén, B., Jordal, J.B. & Evju, M. 2017. Can large unmanaged trees replace ancient pollarded trees as habitats for epiphytes? Biodivers Conserv. 27: 1095-1114. https://doi.org/10.1007/s10531-017-1482-x

Read here ;

Appendix here
258 Gaarder, G., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Wangen, K. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Uttesting av metodikk. Miljøfaglig Utredning, rapport 2017-22. Last ned her
257 Jordal, J.B. 2017. Plan for buskrydding i kulturlandskapet utenfor verneområdene i Vinstradalen, Oppdal kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 8 - 2017. 45 s. Last ned her
256 Jordal, J.B. 2017. Plan for buskrydding i kulturlandskapet ved Ryphusan, Oppdal kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 7 - 2017. 19 s. Last ned her
255  Jordal, J.B. & Wangen, K. 2017. Utlegging av overvåkingsfelt for vegetasjon i kulturlandskapet ved Ryphusan, Oppdal kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2017. 23 s. Last ned her
254 Jordal, J.B. 2017. Tilstandsvurdering av noen helhetlige kulturlandskap på Sunnmørskysten i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2017. Last ned her
253 Jordal, J.B. 2017. Biologiske undersøkelser i 2017 på strekninga Grodås-Byrkjelo i forbindelse med planer om ny E39. Biolog J.B. Jordal, notat. 28 s. Last ned her
252 Gaarder, G., Appelgren, L., Hanssen, U., Høitomt, T., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-17. Last ned her
251 Jordal, J. B., Klepsland, J. T. & Nordén, B. 2017. Melaspilea lentiginosula, a species of oceanic pine forests, new to Fennoscandia. Graphis Scripta 29: 33-39. Last ned her
250 Larsen, B.H., Jordal, J.B., Lundberg, A. 2017. Status for kystblåstjerne Tractema verna i Norge. Blyttia 75: 8-31. Last ned her
249 Jordal, J.B. 2017. Sårbare naturtyper, vegetasjon og arter langs stinettet i Trollheimen i 2016. Rapport J.B. Jordal nr. 3 - 2017. Last ned her
248 Jordal, J.B. 2017. Kartlegging av irsk myrklegg og truete beitemarkssopper i 2016. Rapport J.B. Jordal nr. 2 - 2017. Last ned her
247 Jordal, J.B., Wangen, K., Tellnes, S., & Gaarder, G. 2017. Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2016, med vekt på revisjon av skoglokalitetar. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2017. Last ned her
246 Jordal JB, Evju M, Gaarder G, 2016. Habitat specificity of  selected grassland fungi in Norway. Agarica 37: 5-32. Last ned her
245 Bratli, H., Halvorsen, R., Bryn, A., Bendiksen, E., Jordal, J.B., Svalheim, E.J., Vandvik, V., Velle, L.G., & Øien, D.-I. 2016. Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0): 1–303. (Artsdatabanken, Trondheim; http://www.artsdatabanken.no.) Last ned her
244 Jordal, J.B. 2016. Kartlegging og skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet innenfor verneområdene i Vinstradalen. Rapport J.B. Jordal nr. 7 - 2016. Last ned her
243 Jordal, J.B. 2016. Skjøtselsplan for Vinstradalen, Loslia og Medlia 2017-2021. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2016. Last ned her
242 Jordal, J.B. 2016. Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2016. Last ned her
241 Jordal, J.B. & Larsen, B.H. 2016. Tilstandsvurdering av fire verdifulle kulturlandskap i Oppland og Hedmark i 2016. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2016. Last ned her
240 Jordal, J. B. 2016. Reinventering av slåttemarker i øvre Romsdalen i forbindelse med planer om veiutvidelse. Rapport J.B. Jordal nr. 3 - 2016. Last ned her
239 Wadsten, M., Austigard, B., Dahle, K., Jordal, J.B., Jordhøy, P., Ringstad D., Sandvik, P.U. 2016. Eikesdalen. Det finst berre ein. Blomsterhaug Forlag. 185 s. Kjøp her
238 Wangen, K., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2016. Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-9. Last ned her
237 Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B. & Klepsland, J. T. 2016. Kartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning Rapport 2016-16. 57 s. + vedlegg. Last ned her
236 Nordén, B. & Jordal, J.B. 2016. Some interesting lichenized fungi from old Fraxinus excelsior and Ulmus glabra in Norway, including four new country records. Graphis scripta 28: 17-21. Last ned her
235 Jordal, J.B. 2016. Havråtunet - kunnskapsstatus om naturtypar og artar, og innspel til behovet for betre kunnskap som grunnlag for målretta skjøtsel. Rapport J.B. Jordal nr. 2 - 2016. Last ned her
234 Jordal, J. B. 2016. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Averøy og Aukra, Møre og Romsdal i 2015. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2016. 34 s. Last ned her
233 Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Jordal, J. B. 2016. Kartlegging av naturtyper i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylke i 2007. Miljøfaglig Utredning Rapport 2016-5. 37 s. + vedlegg. Last ned her
232 Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2016. Fattig boreonemoral regnskog og andre naturtyper påvist i Hordaland 2014-2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-3. 35 s. + vedlegg. Last ned her
231 Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2015. Naturtypekartlegging i Hemne kommune i 2015. Supplerende kartlegging med særlig vekt på området mellom Rovatnet og E39. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N21. Last ned her
230

Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Jordal, J.B., Hofton, T.H., Larsson, K.H. & Høiland, K. 2015. Sopper. Fungi. pp. 132-156, I: Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norway.

Last ned hele boka her

229

Blom, H.H., Gaarder, G., Ihlen, P.G., Jordal, J.B. & Evju, M., 2015. Fattig boreonemoral regnskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. NINA Rapport 1169. 97 s.

Last ned her

228

Bratli, H., Jordal, J.B., Norderhaug, A., Svalheim, E. 2012. Naturfaglig grunnlag for handlingsplan naturbeitemark og hagemark. Bioforsk Rapport vol 7 nr. 193/2012. 89 s.

Last ned her

227 Nordén B., Jordal J.B. 2015. A checklist of Norwegian Sordariomycetes. Agarica 36: 55-73. Last ned her
226

Nordén B., Læssøe T., Jordal J.B., Petersen J.H., Voglmayr H., Jaklitsch W. 2015. Forty pyrenomycetous fungi belonging to Class Sordariomycetes new to Norway. Agarica 36: 43-54.

Last ned her

225

Hassel, K., Johnsen, J.I., Jordal, J.B., Knutsen, A. 2015. Porella obtusata: distribution, ecology and threats at the west coast of Norway, the northern fringe of its european distribution. Lindbergia 38: 30-38.

Last ned her

224

Jordal, J. B. 2015. Sårbare naturtyper, vegetasjon og flora i Trollheimen, eksisterende informasjon og utprøving av feltmetodikk. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2015. 67 s.

Last ned her

223

Jordal, J.B. 2015. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune i 2015. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2015. 54 s.

Last ned her

222

Jordal, J. B. 2015. Undersøkelser av kystblåstjerne Tractema verna i Haram kommune, Møre og Romsdal i 2015. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2015. 23 s.

Last ned her

221

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. & Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Gildeskål kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015: 27. 40 s. + vedlegg.

Last ned her
220

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. & Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Bodø kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015: 26. 45 s. + vedlegg.

Last ned her

219

Halvorsen, R., Bendiksen, E., Bratli, H., Bryn, A., Jordal, J.B., Svalheim, E.J., Vandvik, V., Velle, L.G., & Øien, D.-I. 2015. Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler.  Natur i Norge, Kartleggingsveileder (versjon 2.0.3), Del C4: 106 s.

Last ned her
218

Nordén, B., Evju, M. & Jordal, J.B. 2015. Gamle edelløvtrær – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III NINA Rapport 1168. 91 s.

Last ned her

217

Jordal, J. B. 2015. Supplerende kartlegging av naturtyper i Rauma kommune i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2015.

Last ned her

216

Jordal, J. B. 2015. Supplerende kartlegging av naturtyper i Smøla kommune i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2015.

Last ned her
215

Gaarder G., Jordal J.B., Fjeldstad H., Hofton T.H., Høitomt T., Johnsen J.I. & Klepsland J.T. 2014. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2011. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga, Miljørapport nr. 1-2014. 153 s.

Last ned her

214

Lyngstad, A., Jordal, J.B. 2015. Kulturmark i Øvre Forra naturreservat. NTNU Vitenskapsmuseet, naturhistorisk rapport 2015-2: 1-65.

Last ned her

213

Jordal, J. B. 2015. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015. 28 s.

Last ned her

212

Bratli, H., Evju, M., Jordal, J.B., Skarpaas, O. & Stabbetorp, O.E. 2014. Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. NINA rapport 1100. 76 s.

Last ned her

211

Jordal, J.B., Nordén, B. & Gaarder, G. 2014. Caliciopsis calicioides, a bark-living ascomycete on Populus tremula new to Norway. Agarica 35: 7-12.

Last ned her

210

Nordén, B. & Jordal J.B., 2014. Requienella seminuda, an ascomycete from the bark of old Fraxinus trees new to Norway. Agarica 35: 29-34.

Last ned her

209

Holien, H., Bratli, H. & Jordal, J.B. 2014. Rødlistede naturtyper i Nord-Trøndelag. Supplerende kartlegging med vekt på kalkskog, kystgranskog og naturbeitemark. Høgskolen i Nord-Trøndelag, utredning nr 165. 111 s.

Last ned her

208

Nordén, B., Læssøe, T., Jordal, J.B., 2014. Chlorostroma vestlandicum sp. nov., a host-specific mycoparasite on Hypoxylon vogesiacum from western Norway. Karstenia 54: 9-14.

Last ned her

207

Jordal, J.B., Wangen, K. & Hassel, K. 2014. Analyser av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa på Nordvestlandet i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2014. 46 s.

Last ned her

206

Jordal, J.B. 2014. Kartlegging av seks truete beitemarkssopper i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2014. 29 s.

Last ned her

205

Flynn, K.M., Blom, H.H., Gaarder, G. & Jordal, J.B. 2014. Kartlegging av fattig, boreonemoral regnskog og anna kystskog i 2013. Miljøfaglig utredning, rapport 2014: 14. 47 s.+ vedlegg.

Last ned her

204

Austad, I., Jordal, J.B., Nordbakken, J.F. & Hauge, L. 2014. Styvingstrær som habitat. s. 95-102 I: Austad, I. & Hauge, L. (red.). Trær og tradisjon. Bruk av lauvtrær i kulturlandskapet. Fagbokforlaget, Bergen.

203

Jordal, J.B. 2014. Kartlegging av seks truete beitemarkssopper i 2013. Rapport J. B. Jordal nr. 1-2014. 42 s.

Last ned her

202

Hassel, K., Appelgren, L., Blom, H.H., Flynn, K.M., Gaarder, G., Heegaard, E., Høitomt, T., Jordal, J.B., Lima, M., Söderström, L. Wangen, K. 2014. Colura calyptrifolia a new oceanic liverwort to Norway and Scandinavia. Lindbergia 37: 1-5.

Last ned her

201

Bratli, H., Evju, M., Jordal, J.B., Stabbetorp, O.E. 2013. Species richness of grassland fungi and vascular plants along biogeographic gradients in Norway. Open landscapes congress 2013, poster.

200

Bratli, H., Evju, M., Jordal, J.B., Stabbetorp, O.E. 2013. Species richness of grassland fungi and vascular plants along biogeographic gradients in Norway. Open landscapes congress 2013, abstract.

Last ned abstracts her

199

Nordén, B., Jordal, J.B, Bratli, H. 2013. Bacidia incompta, Pyrenula nitidella and Schismatomma decolorans, three lichen species on old deciduous trees new to Norway. Graphis Scripta 25(2):44-47.

Last ned her

198

Jordal, J.B. 2013. Naturfagleg utgreiing om truga beitemarkssoppar, med forslag til utval av prioriterte artar. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2013. 47 s.

Last ned her

197

Jordal, J.B. 2013. Supplerende kartlegging av naturtyper i Midsund kommune i 2012. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2012: 23.

Last ned her (1,7 MB)

196

Jordal, J.B. 2013. Supplerende kartlegging av naturtyper i Fræna kommune i 2012. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2012: 22.

Last ned her (1,6 MB)

195

Jordal, J.B. 2013. Beitemarkssoppene - fra fortid til framtid. Sopp og nyttevekster nr. 1-2013: 11-15.

Last ned her (0,5 MB)

194

Jordal, J.B. 2013. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2012, med hovedvekt på et område sør for Skarvatnet. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2013.

Last ned her (2,4 MB)

193

Norderhaug, A., Halvorsen, R., Johansen, L. Mazzoni, S., Bratli, H., Svalheim, E., Jordal, J.B. & Pedersen, O. 2012. Kulturmarkseng i Naturindeks - utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning. Bioforsk Rapport 7(129) 2012. 173 s.

Last ned her

192

Evju, M. (red.), Blom, H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Jordal, J.B., Molia, A., Nordén, B., Stabbetorp, O.E., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2012. Kartlegging og overvåking av rødlistearter: Framdriftrapport for ARKO-prosjektet i 2012. NINA Minirapport 406, 45 s.

Ta kontakt med Marianne Evju, NINA.

191

Jordal, J.B. & Bratli, H. 2012. Høstingsskog og styvingstrær i Norge med vekt på alm, ask og lind. Utbredelse, artsmangfold og supplerende kartlegging i 2011. Rapport J.B. Jordal nr. 3-2012. 114 s.

Last ned her (16,3 MB)

190

Jordal, J.B. & Bratli, H. 2012. Beitemarkssopp og naturtyper i kulturlandskapet i Troms og Finnmark 2011. Rapport J.B. Jordal nr. 4-2012. 61 s.

Last ned her (6,3 MB)

189

Jordal, J.B. 2012. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2011. Rapport J.B. Jordal nr. 2-2012.

Last ned her (3,0 MB)

188

Hanssen, U. & Jordal, J.B. 2012. Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i Trollheimen landskapsvernområde. Rapport J.B. Jordal nr. 2012-01. 72 s.

Last ned her (2,8 MB)

187

Jordal, J.B. 2012. Supplerende kartlegging av naturtyper i Aukra kommune i 2011. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2012:02. 57 s. + kart.

Last ned her (6,4 MB)

186

Jordal, J.B. 2012. Supplerende kartlegging av naturtyper i Molde kommune i 2011. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2012:01. 48 s. + kart

Last ned her (3 MB)

185

Blindheim, T., Thingstad, P.G. & Gaarder, G. (red.) 2012. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter. NINA Rapport 539. 340 s.

Forfatter/medforfatter på faktaarkene 5.2.1-5.2.5 (rasmark, berg og kantkratt s. 43-52), 5.4.6 (kystlynghei s. 67-68), 5.4.10 (høstingsskog s. 74-75), 5.5.5 (fossesprøytsone s. 86-87), 6.1.5 (beitemarkssopp s. 181-182)

Last ned her (20 MB)

184

Gaarder, G., Hofton, T.H. & Jordal, J.B. 2012. Vedboende sopp på alm Ulmus glabra i Norge, med vekt på rødlistearter og viktige regioner. Agarica 31:57-76.

Last ned her (1 MB)

183

Bratli, H., Jordal, J.B., Stabbetorp, O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Naturbeitemark - et hotspot-habitat. Sluttrapport for hotspot-habitatet naturbeitemark under ARKO-prosjektet. NINA rapport 714. 85 s.

Last ned her (8,4 MB)

182

Jordal, J.B. 2011. åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2011-2015. Naturvårdsverket rapport 6423. 78 pp.

Last ned her (1,4 MB)

181

Jordal, J.B. 2011. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2010. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2011. 42 s.

Last ned her (3,5 MB)

180

Jordal, J.B. 2011. Styvingstrær og høstingsskog i Møre og Romsdal. Utbredelse, artsmangfold, påvirkning og forvaltning. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2011:06. 55 s.

Last ned her (2,1 MB)

179

Sverdrup-Thygeson, A. og Brandrud, T.E. (red.), Bratli, H., Framstad, E., Jordal, J.B. & Ødegaard, F. 2011. Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet. NINA Rapport 683. 66 s.

Last ned her (1,5 MB)

178

Jordal, J.B. & Johnsen, J.I. 2011. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 1-2011. 114 s.

Last ned her (7,8 MB)

177

Jordal, J.B. 2011. Supplerande kartlegging av naturtypar i kulturlandskapet i Norddal og Stranda i 2009-2010. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2011:01. 201 s.

Last ned her (4,1 MB)

176

Jordal, J.B. & Noordeloos, M.E. 2010. Entoloma cremeoalbum – a new member of subgenus Omphaliopsis from Norway. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 19:127-132.

Last ned her (2,6 MB)

175

Jordal J.B., Flynn K.M., Gaarder G. & Hanssen U. 2010. Utlegging av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa på Nordvestlandet i 2010. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2010. 60 s.

Last ned her (8,0 MB)

174

Jordal, J.B. 2010. Supplerande kartlegging av naturtypar på kysten av Romsdal og Nordmøre i 2009, med vekt på oseaniske mosar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2010:05. 64 s.

Last ned her (5,3 MB)

173

Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Hofton, T.H., Høiland, K. & Jordal, J.B. 2010. Sopp Fungi. pp. 87-123 I: Kålås. J. A., Viken, å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). Norsk rødliste for arter 2010. - The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken, Norway.

Omtale her

Last ned her (1,7 MB)

172

Jordal, J.B. 2010. Rosa vokssopp Hygrocybe calyptriformis. Raudlista art. Artsdatabankens faktaark nr. 114, utgitt 2010. 3 s.

Last ned her (0,8 MB)

Andre faktaark

171

Jordal, J.B. & Hassel, K. 2010. The rare liverwort Scapania nimbosa - new knowledge about distribution and ecology in Norway. Lindbergia 33:81-91.

Last ned her (3,2 MB)

170

Jordal, J.B. 2010. åpent lavland - Beitemarkssopp. Kap. 5.7 s. 55-58 i: Nybø, S. (red.) Datagrunnlag for Naturindeks 2010. DN-utredning nr. 4-2010.

Last ned her (3,1 MB)

169

Jordal, J.B. 2010. Entoloma scabiosum (Fr.) Quél. new to Norway. Agarica 29: 83-86.

Last ned her (3,2 MB)

168

Jordal, J.B. 2010. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2010. 97 s.

Last ned her (2,6 MB)

167

Gaarder G., Jordal J.B., Fjeldstad H. & Johnsen J.I. 2010. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2009. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga. Miljørapport nr. 3 – 2010. 161 s.

Last ned her (5 MB)

166

Jordal, J.B. 2010. Kartlegging av naturtypar i Bømlo kommune, Hordaland, i 2009. Rapport J. B. Jordal nr. 1-2010. 79 s.

Last ned her (4 MB)

165

Sverdrup-Thygeson, A., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Blom, H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Framstad, E., Jordal, J.B., Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E., Wollan, A.E., Ødegaard, F. 2009. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (ARKO). Faglig framdriftrapport for 2009. NINA Rapport 528, 78 s.

Prosjektomtale her, rapportsammendrag her.

Last ned her (7 MB)

164

Halvorsen, R., Elvebakk, A. & Jordal, J.B. 2009. Finnes steppe i Norge? I: Naturtyper i Norge, versjon 1.0 Artikkel 10: 1-2

Last ned her (0,4 MB)

Omtale av NiN her.

163

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2009. Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbruket sitt kulturlandskap, inn- og utmark i Hordaland, med ei vurdering av kunnskapsstatus. Direktoratet for naturforvaltning Utredning 2009-1. TE 1290.

Last ned her (8,4 MB)

162

Jordal, J.B. & Johnsen, J.I. 2009. Tulostoma niveum - nå også på Sørvestlandet. Agarica 28: 64-70.

Last ned her (0,7 MB)

161

Læssøe, T., Jordal, J.B., Nielsen, J.B.G, Holtan, D., Larsen, P.G. 2009. Elaphomyces virgatosporus in NW Norway - the northernmost records of a rare truffle. Agarica 28: 43-49.

Last ned her (0,7 MB)

160

Jordal, J.B. & Bratli, H. 2009. Skjøtsel og overvåking av biologisk verdifullt kulturlandskap i Grøvudalen, Sunndal. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2009. 55 s.

Last ned her (4 MB)

159

Jordal, J.B & Johnsen, J.I. 2009. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2008. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 1-2009.

Last ned her (6,5 MB)

158

Jordal, J.B. 2009. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J.B. Jordal nr. 2-2009.

Last ned her (6 MB)

157

Jordal, J.B. & Læssøe, T. (red.) 2009. Rapport fra Riskens soppkurs i Eikesdalen 25.-28.09.2008. Rapport, 52 s.

Last ned her (4,5 MB)

156

Jordal, J.B. 2009. Supplerande kartlegging av naturtypar i Eide, Gjemnes m.m. i 2008. Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga, rapport 2009-2.

Last ned her (2,8 MB)

155

Norderhaug, A., Jordal, J.B., Lundberg, A. & Stabbetorp, O. 2009. Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Rogaland, med en vurdering av kunnskapsstatus. Direktoratet for naturforvaltning Utredning 2007-4. 221 s.

Last ned her (7,3 MB)

154

Jordal, J.B. 2008. Evaluering av Naturbase for Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 2-2008.

Last ned her (1,5 MB)

153

Jordal, J.B & Johnsen, J.I. 2008. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2007. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 1-2008.

Last ned her (9,8 MB)

152

Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Røsok, Ø. (eds.), Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2008. Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov. NINA Rapport 367. 331 s.

Last ned her (7,8 MB)

151

Jordal, J.B. 2008. Skjøtselsplan for svartkurle og marisko i Oppdal kommune. Oppdal kommune.

150

Jordal, J.B. 2008. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2006. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 1-2007. 156 s.

Last ned her (10,5 MB)

149

Gaarder, G. & Jordal, J.B. 2008. Furnes masseuttak, Vestnes kommune. Undersøkelse av naturmiljø i tilknytning til reguleringsplan med KU. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-32. 41 s.

Last ned her (1,7 MB)

148

Holtan, D. & Jordal, J.B. 2008. Supplerande kartlegging av naturtypar i Volda kommune 2007. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2008-02. 105 s.

Last ned her (1,8 MB)

147

Jordal, J.B. & Holtan, D. 2008. Supplerande kartlegging av naturtypar i Vanylven kommune 2007. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2008-01. 69 s.

Last ned her (2,3 MB)

146

Jordal, J.B. 2008. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2007. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2008. 49 s.

Last ned her (1,6 MB)

145

Jordal, J.B. 2008. Forvaltningsplan for Todalsøran naturreservat i Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2008-03. 37 s.

Last ned her (0,6 MB)

144

Jordal, J.B. 2008. Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Midt-Norge. Møre og Romsdal og Oppdal, med en vurdering av kunnskapsstatus. Direktoratet for naturforvaltning Utredning 2008-1. 126 s.

Last ned her (2,1 MB)

143

Rekdal, Y. & Jordal, J.B. 2007. Fjellplantene - dei eldste innbyggjarane.s. 29-72 i: Sande, J. (red.). Sunndalsfjella, fjell og folk. Samlaget.

Omtale og bestilling her.

142

Jordal, J.B. 2007. Fuglelivet. s. 85-98 i: Sande, J. (red.). Sunndalsfjella, fjell og folk. Samlaget.

Omtale og bestilling her.

141

Kjærandsen, J. & Jordal, J.B. 2007. Fungus gnats (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae) from Møre og Romsdal. Norw. J. Entomol. 54:117-141.

Last ned her (4,8 MB)

140

Jordal, J.B., Gaarder, G., Jeppson, M & Johansen, W.E. 2007. Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - en steppeart ny for Norge. Agarica 27:2-8.

Last ned her (0,5 MB)

139

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 2007. Rødlistearter i Oppdal etter rødlista av 2006. Rapport  J.B. Jordal nr. 3-2007. 155 s.

Last ned her (10 MB)

138

Jordal, J.B. 2007. Skjøtselsplan for kystblåstjerne Tractema verna i Haram kommune, Møre og Romsdal. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2007. 37 s.

Last ned her (3,1 MB)

137

Jordal, J.B. 2007. Oversikt over raudlisteartar i Møre og Romsdal. Rallus 36:103-117.

Last ned her (2,2 MB)

136

Jordal, J.B. 2007. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2006. J.B. Jordal Rapport nr. 2-2007, 64 s.

Last ned her (1,8 MB)

135

Jordal, J.B. 2007. Tippområder i Maldal, Sauda kommune. Konsekvensutredning av endret arealbruksplan på flora, vegetasjon og naturtyper. Rapport J.B. Jordal nr. 5-2007, 19 s.

Last ned her (5,5 MB)

134

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2007. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 2005:66. 116 s.

Last ned her (4,5 MB)

133

Jordal, J.B. 2007. Slåtteenger i Møre og Romsdal. Samanstilling av kunnskapen om biologisk verdifulle lokalitetar. MR Fylke, Landbruksavd. rapport nr. 1-2007. 112 s.

Last ned her (1 MB)

132

Jordal, J.B. 2007. Revisjon av regionalt miljøprogram i Møre og Romsdal og omsynet til biologiske verdiar i kulturlandskapet. MR Fylke, Landbruksavd. rapport nr. 2-2007. 45 s.

Last ned her (1,1 MB)

131

Jordal, J.B. 2007. Supplering av Naturbase i Møre og Romsdal 2007, basert på eksisterende informasjon. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2007:2. 110 s.

Last ned her (6,2 MB)

130

Jordal, J.B. 2007. Kartlegging av naturtypar i Eide kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 4-2005. 67 s.

Last ned her (1,6 MB)

129

Jordal, J.B., Holtan, D. & Bøe, P. G. 2007. Kartlegging av naturtypar i Ørsta kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2007. 126 s.

Last ned her (2,4 MB)

128

Jordal, J.B., 2006. Ny E136 Monge-Flatmark i Rauma kommune. Konsekvensutredning på tema naturmiljø og kulturlandskap. Rapport J.B. Jordal nr. 3-2006. 70 s.

Last ned her (3,3 MB)

127

Larsen, B.H., Gaarder, G., Haugan, R. & Jordal, J.B. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Nordherad i Vågå kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-6:1-37 + vedlegg.

Last ned her (2,6 MB)

126

Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Hofton, T.H., Høiland, K. & Jordal, J.B. 2006. Sopp Fungi. pp. 103-128 I: Kålås. J. A., Viken, å. og Bakken, T. (red.). Norsk Rødliste 2006. - 2006 Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norway.

Omtale her. Last ned her (0,3 MB)

125

Jordal, J.B., Holtan, D., Gaarder, G. & Grimstad, K. J. 2006. Status for solblom Arnica montana L. i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Blyttia 64:213-230.

Last ned her (0,7 MB)

124

Enzensberger, T. & Jordal, J.B. 2006. Sitronskivevokssopp (Hygrocybe spadicea) i Norge. Agarica 26:2-8.

Last ned her (3 MB)

123

Hassel, K., Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2006. Scapania apiculata, S. carinthiaca og S. glaucocephala, tre sjeldne levermoser på  død ved i bekkekløfter og småvassdrag. Blyttia 64:143-154.

Last ned her (0,8 MB)

122

Jordal, J.B. 2006. Hymenochaete ulmicola - en nybeskrevet art på grov almebark funnet i Norge. Agarica 26:15-18.

Last ned her (1,3 MB)

121

Jordal, J.B. & Betten, O. 2006. Forvaltningsplan Melland og Mellandsvågen naturreservater i Aure kommune, Møre og Romsdal. Rapport Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga 2006:3. 46 s.

Last ned her (1,6 MB)

120

Jordal, J.B. 2006. Forslag til forvaltningsplan for naturreservata Melland og Mellandsvågen i Aure kommune, Møre og Romsdal. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2006. 42 s.

119

Jordal, J.B. 2006. Nasjonal registrering av kulturlandskap. Kartlegging av biologisk mangfold i Midt-Norge, med en vurdering av kunnskapsstatus for Møre og Romsdal. Rapport J.B. Jordal nr. 2-2006, 94 s.

Last ned her (2,5 MB)

118

Jordal, J.B., Brandrud, T. E. & Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av rødlistearter av sopp i kalkrike kulturlandskap i Gudbrandsdalen, Oppdal og på Hadeland. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2006, 44 s.

Last ned her (2 MB)

117

Jordal, J.B. 2005. Okla vindpark i Selje kommune. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Rapport J.B. Jordal nr. 8-2005, 83 s.

Last ned her (6 MB)

116

Jordal, J.B., 2005. Kartlegging av naturtypar i Sandøy kommune. Ressurssenteret i Tingvoll, rapport nr. 1-2005. 73 s.

Last ned her (1,6 MB)

115

Jordal, J.B., 2005. Kartlegging av naturtypar i Nesset kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 6-2005. 162 s.

Last ned her (6 MB)

114

Jordal, J.B. & Holtan, D., 2005. Kartlegging av naturtypar i Skodje kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 3-2005. 89 s.

Last ned her (2,3 MB)

113

Jordal, J.B. & Holtan, D. 2005. Kartlegging av naturtypar i Ørskog kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 2-2005. 80 s.

Last ned her (1,8 MB)

112

Jordal, J.B., Busengdal, S.E. & Holtan, D. 2005. Kartlegging av naturtypar i Stordal kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2005. 111 s.

Last ned her (4,0 MB)

111

Jordal, J.B. & Holtan, D., 2005. Kartlegging av naturtypar i Haram kommune. Haram kommune, rapport. 117 s. + bilete og kart.

Last ned her (2,2 MB)

110

Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Aarrestad, P.A., 2005. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Kartlegging og overvåking av prioriterte lokaliteter for rødlistearter. Framdriftsrapport 2003-2004. 50 s. + 10 vedlegg.

Last ned her (8,7 MB)

109

Jordal, J.B., 2005. Forvaltningsplan for Molnes naturreservat i Giske kommune i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Fylke, areal- og miljøvernavdelinga. 30 s.

Last ned her (1,8 MB)

108

Jordal, J.B., 2005. Kartlegging av naturtypar i Fræna kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 5-2005. 140 s.

Last ned her (3,3 MB)

107

Jordal, J.B., 2005. Kartlegging av naturtypar i Midsund kommune. Ressurssenteret i Tingvoll, rapport nr. 2-2005. 83 s.

Last ned her (1,5 MB)

106

Jordal, J.B., 2005. Entoloma callirhodon - en ny, rosa rødskivesopp. Sopp og nyttevekster 1:20-21.

Last ned her (0,3 MB)

105

Jordal, J.B., 2005. Rauma kommunes kulturpris til Steinar Stueflotten. Orebladet 1-2005:7-9.

104

Jordal, J.B., 2005. Foreløpige sjekklister for sopp, lav og moser i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Fylke, areal- og miljøvernavdelinga, rapport 2-2005. 80 s.

Last ned her (1,4 MB)

103

Gaarder, G., Holtan, D., Jordal, J.B., Larsen, P.G. & Oldervik, F.G., 2005. Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Fylke, areal- og miljøvernavdelinga, rapport nr. 3 - 2005. 77 s. + kart og fotos.

Last ned her (7 MB)

102

Norderhaug, A., Hansen, S. & Jordal, J.B., 2004. Storfjordprosjektet. Fagrapport om kulturlandskapet i indre Storfjorden og om utfordringar for forvaltninga. Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelinga, Molde. Rapport nr. 1-2004. 240 s.

Omtale og nedlasting her.

101

Jordal, J.B., Oldervik, F. & Gaarder, G., 2004. Piggsvinrøyksoppen på Nordmøre – en reliktforekomst fra den postglasiale varmetida? Blekksoppen 32(92):4-7.

Last ned her (0,8 MB)

100

Jordal, J.B. & Stueflotten, S., 2004. Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart

Last ned her (0,7 MB)

99

Jordal, J.B. & Knutsen, A. 2004. Raudlisteartar av sopp i kulturlandskapet i Bømlo. Rapport J.B. Jordal 2004-1, 30 s.

Last ned her (1 MB)

98

Jordal, J.B. & Gjul, K. B., 2004. Biologisk mangfold i ferskvann i Møre og Romsdal. En kunnskapsstatus. Møre og Romsdal Fylke, areal- og miljøvernavdelinga, rapport 02-2004. 69 s.

Last ned her (0,5 MB)

97

Jordal, J.B., 2004. Et gløtt inn i Sunndalsnaturen – en kartlegging av viktige naturtyper. Sunndal kommune, rapport. 262 s.

Last ned her (13,1 MB)

96

Jordal, J.B., 2004. Kartlegging av naturtypar i Smøla kommune. Smøla kommune, rapport. 106 s. + kart.

Last ned her (2,4 MB)

95

Jordal, J.B., 2004. Diversity of macrofungi in seminatural grasslands of the subalpine summerfarm landscape around Dovre, Southern Norway. In: Bunce, R.G.H, Pérez-Soba, M., Jongman, R.H.G., Gomez Sal, A., Herzog, F. & Austad, I. (ed.): Transhumance and Biodiversity in European Mountains. Alterra, Wageningen. pp. 31-33.

Last ned her (0,5 MB)

94

Jordal, J.B., 2004. Reinventering av åkerbær i Molde. Blyttia 62:223-224.

Last ned her (0,15 MB)

93

Michaelsen, T. C., Grimstad, K.J., Soot, K. M., Heggset, J. & Jordal, J.B., 2003. Kartlegging av flaggermus i Møre og Romsdal. Kunnskapsstatus 2002. Norsk Zoologisk Forening, rapport 10. 25 s. + vedlegg.

92

Jordal, J.B., Grimstad, K.J. & Holtan, D., 2003. Maurløva Myrmeleon formicarius i Møre og Romsdal. Insekt-Nytt 28 (1/2):11-14.

Last ned her (0,6 MB)

91

Jordal, J.B. 2003. Fungaen i et spredningsområde med lerk i Tingvoll. Feltrapport, Ressurssenteret i Tingvoll, 6630 Tingvoll. 11 s.

Last ned her (0,3 MB)

90

Jordal, J.B., 2003. Reguleringsplan Håsørene. Foreløpig utredning innenfor tema biologisk mangfold. Rapport til Sunndal kommune. 21 s. + kart.

Last ned her (0,3 MB)

89

Bryn, A., Jordal, J.-B. & Svalheim, E. 2002. Skal kulturlandskapets artsmangfold være bondens ansvar alene? Kronikk. Nationen 21. november s. 3.

88

Svalheim, E., Sickel, H., Hatten, L. Bryn, A. & Jordal, J.B. Trenger vi et norsk jordbruk og kulturlandskap? Kronikk. Aftenposten 18.08.2003.

Les her.

87

Jordal, J.B., 2003. Kartlegging av biologisk mangfald i Vestnes kommune, Møre og Romsdal. Vestnes kommune, rapport. 114 s.

Last ned her (3,0 MB)

86

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2003. Regionalt sjeldne og truete plantearter i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2003:01. 70 s.

Last ned her (1,1 MB)

85

Melby, M. W. & Jordal, J.B., 2002. Verdier i Driva (Grøvu), Sunndal kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2002-1. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 65 s., 7 kart + vedlegg.

Last ned her (6,5 MB)

84

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 2002. Hygrocybe vitellina (Fr.) P.Karst. (sensu Boertmann 1990) - en oseanisk sopp. Blyttia 60:195-202.

Last ned her (0,25 MB)

83

Jordal, J.B., 2002. Litteratur om naturen i Møre og Romsdal - presentasjon av ein søkbar database. Rallus 31:31-33.

Last ned her (0,3 MB)

82

Jordal, J.B., 2002. Kartlegging av biologisk mangfald i Aukra kommune. Ressurssenteret i Tingvoll, rapport nr. 2-2000. 104 s.

Last ned her (2,6 MB)

81

Jordal, J.B., 2002. Naturbeitemarker - det viktigste habitatet for beitemarkssoppene. Biolog 20 (3/4):19-24.

Last ned her (0,9 MB)

80

Jordal, J.B., 2002. Naturbeitemarker - hjemstedet til beitemarkssopp. Naturen 126:133-139.

Last ned her (0,8 MB)

79

Jordal, J.B., 2002. Status for ulvelav i Møre og Romsdal. Rallus 31:24-26.

Last ned her (0,5 MB)

78

Jordal, J.B., 2002: Riksveg 70 Todalsfjordprosjektet, tunellinnslag Sunndalssida. Konsekvensutredning på tema biologisk mangfold. Notat til Sunndal kommune, 20 s.

Last ned her (0,3 MB)

77

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2002. Etablering av pukkverk på Viset. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001. [prosjektet ble avbrutt, rapport ikke ferdigstilt]

Last ned her (0,2 MB)

76

Melby, M. W. & Jordal, J.B., 2001. Verdier i Rauma (Istra). VVV-rapport 2001-45. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 44s + Vedlegg.

Last ned her (1,6 MB)

75

Langangen, A., Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2001. Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans (Chara canescens Lois.) i Møre og Romsdal. Blyttia 59:165-166.

Last ned her (0,1 MB)

74

Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J.B., 2001. Biologisk mangfald innafor Geiranger-Herdal landskapsvernområde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 2001:03. 76 s. + kart

Last ned her (1 MB)

73

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 2001. På jakt etter stivsildre i Geirangerfjella (Stranda kommune, Møre og Romsdal). Blyttia 59:77-79.

Last ned her (0,4 MB)

72

Langangen, A., Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2001. Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal. Blyttia 59:101-103.

Last ned her (0,4 MB)

71

Jordal, J.B., 2001. Grynknollsliresopp (Squamanita paradoxa) i Norge. Blekksoppen 28 (83):6-8.

Last ned her (0,5 MB)

70

Jordal, J.B. 2001. Beitemarkssopp i et gjengroende kulturlandskap. s. 18-19 i: Hamre, L.N. & Austad, I.: Nordisk forskerseminar om gjengroing av kulturmark. Sammendrag av foredrag- og posterpresentasjoner 15.-18. september 2001. Høgskulen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 9/01 (avdeling for naturfag)

Last ned hele rapporten her (0,7 MB)

69

Jordal, J.B. & Grimstad, K. J., 2001. Kartlegging av biologisk mangfald i Herøy kommune, Møre og Romsdal. Herøy kommune, rapport, 123 s.

Last ned her (2,8 MB)

68

Melby, M. W., Rødstøl, M. M. & Jordal, J.B. 2001. Verdier i Rauma (unntatt Verma og Istra) i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2001-26. 68 s.

Last ned her (0,9 MB)

67

Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J.B., 2001. Kartlegging av naturtyper. Fylkestilpassede faktaark for Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 2-2001. 64 s.

Last ned her (0,5 MB)

66

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2001. Rødlistearter i Møre og Romsdal 2001. Planter, moser, kransalger, sopp, lav og sommerfugler. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 1-2001. 88 ss.

Last ned her (0,6 MB)

65

Jordal, J.B. & Holtan, D., 2000. Vokssoppen Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod funnet i Norge. Blyttia 58: 88-92.

Last ned her (0,3 MB)

64

Jordal, J.B., 2000. Rallus-artiklar 1971-1999. Litteraturliste med tilføying av stikkord. Rallus 29:22-60.

63

Jordal, J.B., 2000. Storskarv i Grøvudalen. Rallus 29:157.

Last ned her (0,1 MB)

62

Jordal, J.B., 2000. Biologiske undersøkingar i fjellgardane og seterdalane i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune. Statusrapport for kulturlandskapet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavdelinga, rapport nr. 3-2000. 84 s.

Last ned her (4,2 MB)

61

Jordal, J.B., 2000. Biologisk mangfald. s. 13-16 I: Gunnerød, G. & Heggset, S.: Kulturlandskap. Haustskriv 2000. Forsøksringane i Møre og Romsdal.

60

Jordal, J.B., 2000. Kartlegging av biologisk mangfald i Gjemnes kommune 1999-2000. Gjemnes kommune, rapport. 110 s.

Last ned her (2,9 MB)

59

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2000. Rødlistearter i Møre og Romsdal - planter, sopp og lav. Rallus 29:102-133.

58

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2000. Botaniske tilleggsregistreringer for verneplanarbeidet på Smøla. Miljøfaglig Utredning, rapport 2000/3. 64 s. + kart.

57

Jordal, J.B. & Holtan, D., 1999. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i ålesund. ålesund kommune, rapport. 30 s. + kart.

Last ned her (0,5 MB)

56

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1999. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal 1992-98. Samlerapport. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavd. Rapport nr. 1 - 99: 278 s. + kart.

55

Jordal, J.B., 1999. Biologiske undersøkingar i vassdrag og brakkvatn i Straumsnes i 1999. Notat til Tingvoll kommune. 7 s.

Last ned her (0,1 MB)

54

Jordal, J.B. & Meisingset, E. 1998. Forekomst og utbredelse av strandrør på Sekken og Veøya, Molde kommune (Møre og Romsdal). Utført i forbindelse med forgiftning av rådyr. Ressurssenteret i Tingvoll, rapport nr. 1-98. 21 s. + kart. 

Last ned her (2,6 MB)

53

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1998. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker III. Agarica 15 (24/25):29-58 + 1 bildeside.

Last ned her (0,7 MB)

52

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1998. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1997-98. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavd. Rapport nr. 2 - 98. 117 s.

Last ned her (5,3 MB)

51

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1998. Rødlistearter i Møre og Romsdal - planter, sopp og lav. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 3/98. 109 s. 

Last ned her (1,2 MB)

50

Jordal, J.B., 1998. Biologisk mangfold i Hjertøyas kulturlandskap. I: Moldeholmene. Fiskerimuseet. Hjertøya. Romsdalsmuseets årbok 1998:147-151.

Last ned her (0,1 MB)

49

Jordal, J.B., 1998. Biologiske undersøkelser i eikeområdene i Tingvoll. Tingvoll kommune. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 5/98. 35 s + utbr. kart.

Last ned her (3,2 MB)

48

Jordal, J.B., 1998. Biologiske undersøkingar i Vestnes i 1997. Vestnes kommune, rapport. 41 s.

47

Bendiksen, E., Høiland, K., Brandrud, T. E. & Jordal, J.B., 1997. Truete og sårbare sopparter i Norge - en kommentert rødliste. Fungiflora. 221 s.

46

Jordal, J. B. 1997. Hjertøya - botaniske forhold og forslag til skjøtsel av kulturlandskapet. Notat til Molde kommune, 7 s.

Last ned her (0,1 MB)

45

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1997. Biologiske undersøkelser i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1995-1996. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavd. Rapport nr. 1 - 97. 178 s.

Last ned her (3,9 MB)

44

Jordal, J.B., 1997. Biologiske undersøkingar i Gjemnes i 1997. Gjemnes kommune, rapport. 16 s. + kart.

43

Jordal, J.B., 1997. Sopp i naturbeitemarker i Norge. En kunnskapsstatus over utbredelse, økologi, indikatorverdi og trusler i et europeisk perspektiv. Direktoratet for Naturforvaltning, Utredning for DN nr. 6 - 1997. 112 s. TE 753.

1. del her

42

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1997. Biologiske undersøkelser i verdifulle kulturlandskap i Vang, Nord-Aurdal, Etnedal og Gran i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 1997:2. 86 s.

Last ned her (3,0 MB)

41

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1996. Undersøkelser av beitemarkssopp, flora og vegetasjon i seterlandskapet i Dindalen, Unndalen, Vinstradalen og åmotsdalen i Oppdal, Sør-Trøndelag i 1996. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen rapport nr. 6/96: 51 s.

Last ned her (1,5 MB)

40

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1996. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker II. Agarica 14 (23): 90-110 + 1 bildeside.

Last ned her (0,4 MB)

39

Jordal, J.B., 1996. Nesset prestegard. Naturfagleg registrering på Prestneset. Rapport, Nesset kommune. 15 s.

38

Jordal, J.B., 1996. Eigedomen Vaulen på Nordmarka. Biologiske registreringar og forslag til skjøtsel av kulturlandskapet. Surnadal kommune. 28 s.

Last ned her (1,3 MB)

37

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1996. Biologisk mangfold på sørlige deler av Smøla. Utarbeidet i forbindelse med plan for forvaltning av kulturlandskapet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapport 8-1996, 59 s.

Last ned her (3,9 MB)

36

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1996. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Grimsdalen, Dovre, Dalsida i Lesja, Fryadalen i Nord-Fron, og av barskog i Formolia og Uladalen i Sel, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 1996:13. 78 s.

35

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Beitemarkssopp i seterlandskapet i Budalen, Midtre Gauldal, i 1994. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 1-1995: 31 s.

Last ned her (1,5 MB)

34

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Biologisk mangfold på økologisk drevne bruk. Beitemarkssopp og planter. Norsk senter for økologisk langbruk, Tingvoll, rapport. 44 s.

Last ned her (1,4 MB)

33

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Biologisk mangfold i Molde. Del 1. Hovedrapport. Molde kommune. 164 s. + kart. Del 2. Flora og fauna. Molde kommune, rapport. 101 s.

Last ned del 2 her (2,2 MB)

32

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Biologiske undersøkelser i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1994. Beitemarkssopp og planter i naturenger og naturbeitemarker. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavd. Rapport 2-1995. 95 s.

Last ned her (4 MB)

31

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Sopp i kulturlandskapet. Generelle betraktninger og undersøkelser i noen forskningsfelter i Sogn. Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for naturfag, rapport nr. 5/95: 56 s.

Last ned her (0,9 MB)

30

Jordal, J.B., 1995. Fungi in seminatural grasslands (pastures/meadows), distribution, occurence and ecology in Middle Norway. Project description. In: Hansteen, T. (ed.): Norwegian Research Projects Related to Biological Diversity. After Rio.... Report no. 4. The Research Council of Norway. p. 83.

29

Jordal, J.B., 1995. Fungi (Basidiomycotina, Agaricales: Hygrocybe, Entoloma, Clavariaceae, Ascomycotina: Geoglossaceae) in seminatural grassland, distribution, occurence, ecology and threats in Norway, with regard to the situation in Europe. A literature survey. Project description. In: Hansteen, T. (ed.): Norwegian Research Projects Related to Biological Diversity. After Rio.... Report no. 4. The Research Council of Norway. p. 34.

28

Jordal, J.B., 1995. Biological diversity in Molde. Project description. In: Hansteen, T. (ed.): Norwegian Research Projects Related to Biological Diversity. After Rio.... Report no. 4. The Research Council of Norway. p. 62.

27

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1995. Biologiske undersøkelser av noen kulturlandskap og en edellauvskog i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 3 - 1995. 50 s.

Last ned her (2,8 MB)

26

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1995. Fuglelivet i Molde kommune. Rallus 15:55-64.

25

Beyer, I. & Jordal, J.B. 1995. Nasjonal registrering av verdfulle kulturlandskap. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavd. rapport nr. 15-1995. 45 s.

Last ned her (5,2 MB)

24

Sivertsen, S., Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1994. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker. Agarica 13 (22):1-38 + 2 bildesider.

Last ned her (0,8 MB)

23

Jordal, J.B., 1994. Beitemarkssopp - et forsømt tema i norsk mykologi. Blekksoppen 22(63):3-11.

Last ned her (1 MB)

22

Gaarder, G., Jordal, J. B. & Melby, M. W. 1994. Bruk og vern av naturressurser, med vekt på biologisk mangfold. Seminarrapport. Miljøfaglig Utredning, rapport 1994:6. 50 s.

21

Jordal, J.B. & Garder, G. 1993. Truet soppflora i gamle grasmarker. Hummelposten 4/93:6-8.

20

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1993. Soppfloraen i en del naturbeitemarker og naturenger i Møre og Romsdal og Trøndelag. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 9-1993. 76 s.

Last ned her (4,5 MB)

19

Jordal, J.B., 1993. Excursion guide: Grøvudalen - åmotan. Arctic Global Change Conference Oppdal, Norway 21 - 26 August 1993. NINA. 14 s.

Last ned her (1,5 MB)

18

Jordal, J.B., 1993. Sopp er ålreit. Sopp som indikator på verdifulle beite- og slåttemarker. Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Det sentrale utvalget for nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, Direktoratet for naturforvaltning. TE 559. 16 s.

Last ned her (3,2 MB)

17

Jordal, J.B., 1993. Soppfloraen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 2 1993. 189 s.

Last ned her (7,5 MB)

16

Jordal, J.B. & Sivertsen, S. 1992. Soppfloraen i noen ugjødsla beitemarker i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 11 1992. 65 s.

15

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Forfatterlag, Øivind Leren, 1992. Fjell stig av hav. KOM-forlag. 1-152.

14

Ressurssenteret i miljølære, 1992. Politikerskolen i miljøkunnskap. Deltakerperm.

13

Jordal, J.B., 1992. MA-Ungdoms Miljøperm. Aktivitetsopplegg om trafikk og miljø. MA-Ungdom.

12

Jordal, J.B., 1992. Forslag til aktiviteter i miljølære. Lærerhefte for ungdomsskolen og den videregående skolen. Prosjekt Alternativ framtid. 1-58.

11

Jordal, J.B., 1990. Vårt felles miljø. Lærerens bok. Statens forurensningstilsyn TA 695/1990. 1-56.

10

Jordal, J.B., 1983. Rapport frå soppkurs i Molde 10.-12. og 17.-19. september 1982. Våre nyttevekster 78:17-18.

9

Aksjon varig vern av Grøvu 1983. Grøvuvassdraget - natur og kultur. Aksjon varig vern av Grøvu, Sunndalsøra. 1-144.

8

Jordal, J.B., 1982. Ornitologiske undersøkingar i Meisalvassdraget og Grytneselva, Nesset kommune, i samband med planer om vidare kraftutbygging. DKNVS Mus. Rapport Zool. Ser. 1982-10. 1-24.

Last ned her (1,2 MB)

7

Bevanger, K. & Jordal, J.B., 1981. Fuglefaunaen i Drivas nedbørfelt, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. DKNVS Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-7.

Last ned her (11 MB)

6

Jordal, J.B., 1979. Respons på luktstimuli hos liten og stor margborar Tomicus minor og T. piniperda under vårsverminga. Hovudfagsoppgåve i zoologi, Universitetet i Trondheim, våren 1979. 105 s., upubl.

5

Hagen, M. E., Sande, J. & Jordal, J.B., 1975. Grøvuområdet - kort vurdering av verneverdi med omsyn på flora, fauna og kulturhistorie. Rapport.

4

Jordal, J.B., Gjershaug, J. O. & Holen, A. I., 1975. Faunaundersøkelser m.m. i Grøvuområdet 1975. Rapport nr. 2. Rapport til Miljøverndepartementet under Prosjekt Landsplan for verneverdige områder/forekomster. 1-32 + bilder.

3

Jordal, J.B., Gjershaug, J. O. & Holen, A. I., 1974. Faunaundersøkelser m.m. i Grøvuområdet 1974. Rapport nr. 1. Rapport til Miljøverndepartementet under Prosjekt Landsplan for verneverdige områder/forekomster. 1-33 + kart og bilder.

2

Jordal, J.B. & Holen, A. I., 1974. Harlekinand på Sunndalsøra. Sterna 13: 252-253.

Last ned her (0,3 MB)

1

Jordal, J.B., 1970. Svarthodespurv i Sunndalsfjorden. Sterna 9:111-112.

Last ned her (0,3 MB)