Biolog John Bjarne Jordal

John Bjarne Jordal

 

Glimt fra artsmangfoldet

Spesielle funn i Rogaland

Ruteskorpe Xylobolus frustulatus er en soppart på død ved av eik. Her er den avbildet på eik ved Hausvikkammen i Strand kommune. Dette er en østlandsart som det er få funn av på Vestlandet. Den står som nær truet (NT) på rødlista 2010.

Grå punktlav Punctelia subrudecta var tidligere kjent fra svartor ved Riskadalsvatnet i Hjelmeland, og ble gjenfunnet i 2009. Dette er en sjelden, sørlig-oseanisk lavart. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010.

Thelopsis rubella er en skorpelav uten norsk navn som ofte vokser på styva ask, her ved Riskadalsvatnet i Hjelmeland. Den har bl.a. rødbrune fruktlegemer og finnes mest på Sørvestlandet. Den står som sårbar (VU) på rødlista 2010.

Indigobarksopp Pulcherricium caeruleum er en ganske sjelden vestlandsart som her er fotografert på morken ved av svartor ved Riskadalsvatnet i Hjelmeland. Den står som nær truet (NT) på rødlista 2010.

Ved Øvre Tysdalsvatnet i Hjelmeland finnes landets største bestand av kløftgrimemose Herbertus aduncus, her er en kløft hvor denne mosen danner rødbrune tuer på berget, i et meget fuktig og vintermildt klima.

I fossesprøytsonen ved Øyafossen i Trodla-Tysdal, Hjelmeland, finnes denne bestanden av kløftgrimemose Herbertus aduncus (NT) og purpurmose (Pleurozia purpurea). Det foreligger utbyggingsplaner for vassdraget.
I Trodla-Tysdal, Hjelmeland, finnes noen av de mest artsrike og velutviklete naturbeitemarkene i Rogaland med hensyn til beitemarkssopp, her den sjeldne grå narremusserong Porpoloma metapodium (sterkt truet - EN - på rødlista 2010).
Slimjordtunge Geoglossum difforme (sterkt truet - EN - på rødlista 2010) er en av de sjeldneste jordtungene. I Trodla-Tysdal, Hjelmeland, ble det funnet en ny, rikelig bestand av denne arten.
Kystkorallav Bunodophoron melanocarpum (nær truet -NT - på rødlista 2010) er en oseanisk lavart som finnes på bergvegger i fuktig og vintermildt lokalklima på Vestlandet, her fotografert sør for Rettedal i Forsand.
Fiolett greinkøllesopp Clavaria zollingeri (sårbar - VU - på rødlista 2010) er en av de vakreste beitemarkssoppene, her fotografert ved Oppsal i Vindafjord.

Spesielle funn i Hordaland

Fagerrogn Sorbus meinichii (nær truet - NT - på rødlista 2010) er en slektning av rogn som opprinnelig ble beskrevet fra Mosterhamn i Bømlo. Her er den fotografert på Otrøya i samme kommune. Fagerrogna hadde rikelig med bær i 2009.
Stanknarrevokssopp Camarophyllopsis foetens (sårbar - VU - på rødlista 2010) ble funnet i kalkrik naturbeitemark på Myra på Spyssøya i Bømlo. Den har en meget ubehagelig lukt som har gitt opphav til både det norske og det latinske navnet.
Her er kobbertunge Microglossum fuscorubens og oliventunge Microglossum olivaceum (begge sårbare - VU - på rødlista 2010) funnet og fotografert ved siden av hverandre i den uvanlig artsrike beitemarka Myra på Spyssøya i Bømlo.
Gul slimvokssopp Hygrocybe vitellina  (sårbar - VU - på rødlista 2010) ble funnet ved Eide (Selsøy) i nordre del av Bømlo. Denne arten er særlig interessant fordi den er oseanisk og i Norge bare forekommer på ytre Vestlandet.
Stor skjellparasollsopp Lepiota aspera fotografert ved Mjølkstølen, en tidligere beitemark, nå park ved kirka i Mosterhamn, Bømlo.

Spesielle funn i Oppdal

Svartkurle Nigritella nigra (sterkt truet - EN - på rødlista 2010) forekommer i et lite område i Sør-Norge, og Oppdal er en av de viktigste kommunene. De skjøtselsavhengige lokalitetene i bygda blir nå overvåket og planmessig skjøttet.
Her er en svartkurlelokalitet som var i ferd med å gro igjen med buskas, som er fint ryddet i 2009 av kvinna på bildet.
Høstmarinøkkel Botrychium multifidum (sårbar - VU - på rødlista 2010) ble i 2009 funnet for første gang i Oppdal. Denne arten er sjelden og står også på Bern-konvensjonens lister.
Gyllen vokssopp Hygrocybe aurantiosplendens (nær truet - NT - på rødlista 2010) er en kalkkrevende beitemarkssopp som i 2009 ble funnet flere steder, bl.a. i nedre del av Vinstradalen.
Røykkøllesopp Clavaria fumosa (nær truet - NT - på rødlista 2010) ble funnet i naturbeitemark ved Vesl-Løkkja nederst i Vinstradalen.
Entoloma weholtii er ble første gang bekrevet fra Bamble i Telemark (typelokalitet, oppkalt etter finneren Øyvind Weholt). Denne lokaliteten er nå trolig ødelagt, men arten ble i 2009 funnet i kalkrik naturbeitemark ved Ørstad i Oppdal, altså den eneste intakte vokseplassen i landet. Arten står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010. Den er ellers kjent fra Danmark og Spania.
Praktrødskivesopp Entoloma bloxamii har en av landets beste bestander i beitemarkene på begge sider av alpinbakkene på Slettvoll. Denne arten er kravfull, kalkkrevende og sjelden og forekommer som regel bare i de mest artsrike beitemarkene. Den står som sårbar - VU - på rødlista 2010.

ARKO-prosjektet
(Arealer for Rødlistearter, Kartlegging og Overvåking),

Sør-Norge og Trøndelag

Mørkskjellet vokssopp Hygrocybe turunda ble funnet i naturbeitemark på Østre Gumøy i Kragerø-skjærgården. Den står som nær truet (NT) på rødlista 2010.
Vrangtunge Microglossum atropurpureum (sårbar - VU - på rødlista 2010) vokste i kalkrik naturbeitemark på Østre Gumøy i Kragerø-skjærgården.
Rød honningvokssopp Hygrocybe splendidissima er en art som stort sett forekommer langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge. Her er den fotografert i artsrike kystbeiter på Hornsetstranda ved Fosnavåg i Herøy, Møre og Romsdal. Arten står som sårbar (VU) på rødlista 2010.
Rødnende lutvokssopp Hygrocybe ingrata er her fotografert i naturbeitemark sør for Li i Inderøy, Nord-Trøndelag. Arten står som sårbar (VU) på rødlista 2010.

Andre mosebilder

Bekkelommemose Fissidens polyphyllus er i Norge bare kjent fra et lite område på Sørvestlandet, nærmere bestemt Flekkefjord i Vest-Agder og Lund i Rogaland. Mosen på bildet ble i 2009 gjenfunnet på en kjent lokalitet i Ystebøbekken, Flekkefjord komune i Aust-Agder. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010.
Prakttvebladmose Scapania ornithopodioides ved Herskedal i Eide, innefrosset i en issvull i november 2009. Denne mosen er oseanisk, dvs. knyttet til et fuktig og vintermildt klima. Lokaliteten på bildet er en av de nordligste som er kjent.